Luật Sư Lạc Duy

Luật sư Lạc Duy

Luật sư Lạc Thị Tú Duy (Lạc Duy) là Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH Lạc Duy và Các Cộng Sự (Lac Duy & Associates). Với gần 15 năm kinh nghiệm làm việc tại hai công ty luật chuyên nghiệp hàng đầu ở Việt Nam, hoạt động nghề nghiệp của Luật sư Lạc Duy tập trung hỗ trợ khách hàng xử lý các xung đột, các tranh chấp trong lĩnh vực hoạt động công ty, mua bán thương mại quốc tế, hàng hải, bất động sản, lao động, hôn nhân gia đình và các loại tranh chấp dân sự, thương mại khác.

Về kinh nghiệm thực tiễn: Luật sư Lạc Duy đã tư vấn, hỗ trợ giải quyết hơn 500 xung đột, tranh chấp pháp lý từ giai đoạn tư vấn, tiền tố tụng và tố tụng tại các cấp tòa án và trọng tài ở Việt Nam cho nhiều đối tượng khách hàng trong và ngoài nước. Các khách hàng doanh nghiệp nổi bật, Luật sư Lạc Duy đã từng tham gia tư vấn, hỗ trợ có thể kể đến:  Deutsche Bank; Cholimex; Puma – WorldCat; EVN; Mitsubishi Elevator Việt Nam; Indofuels, Lazada; Heineken Việt Nam,…

Bên cạnh đó, Luật sư Lạc Duy chuyên sâu trong việc hỗ trợ các khách hàng cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết tranh chấp lao độngtranh chấp hôn nhân gia đình.

Về kinh nghiệm thực tiễn

Về kinh nghiệm thực tiễn: Luật sư Lạc Duy đã tư vấn, hỗ trợ giải quyết hơn 500 xung đột, tranh chấp pháp lý từ giai đoạn tư vấn, tiền tố tụng và tố tụng tại các cấp tòa án và trọng tài ở Việt Nam cho nhiều đối tượng khách hàng trong và ngoài nước. Các khách hàng doanh nghiệp nổi bật, Luật sư Lạc Duy đã từng tham gia tư vấn, hỗ trợ có thể kể đến:  Deutsche Bank; Cholimex; Puma – WorldCat; EVN; Mitsubishi Elevator Việt Nam; Indofuels, Lazada; Heineken Việt Nam,…

Về học vấn và hoạt động học thuật

Ngoài bằng cử nhân Luật do Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh cấp, Luật sư Lạc Duy còn có bằng Thạc sĩ Luật Thương mại Quốc tế được cấp bởi Đại học Anglia Ruskin (Anh Quốc) thông qua Chương trình học bổng ghi nhận thành tích làm việc xuất sắc và triển vọng đóng góp trong tương lai của Luật sư tại Công ty Luật Phước và Các Cộng sự năm 2016. Bên cạnh hoạt động nghề nghiệp chính, Luật sư Lạc Duy còn là giảng viên thỉnh giảng của Chương trình Đào tạo Luật sư của Học viện Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2017 và là Thành viên Ban chấm thi tốt nghiệp lấy Chứng chỉ Hành nghề luật sư của Liên đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2018.

Về hoạt động xuất bản ấn phẩm, sách và báo chí

Luật sư Lạc Duy là diễn giả chính tại nhiều diễn đàn học thuật và là tác giả, đồng tác giả của nhiều bài báo và ấn phẩm, giáo trình chuyên ngành luật.  Điển hình:

1. Bài báo về tranh chấp Vinasun và Grab:

2. Bài báo câu chuyện Ba Huân và VinaCapital

3. Các bài báo về tranh chấp điển hình về NDA và NCA

4. Các bài báo về “Cuộc chiến” với túi nylon:

5. Bài báo về Công ty con phá sản – chủ nợ “bắt đền”công ty mẹ được không?”

https://www.thesaigontimes.vn/284595/cong-ty-con-pha-san–chu-no-bat-dencong-ty-me-duoc-khong-.html

Luật sư Lạc Duy là diễn giả chính, tham gia diễn thuyết tại nhiều hội thảo, chuyên đề, trong đó tiêu biểu:

1. Hội thảo: “Bài toán Nhân sự trước thềm 2020 – Vấn đề & Giải pháp” được tổ chức bởi Câu Lạc bộ Nhân sự VNHR VN

2. Chuyên đề: “Kỹ năng Luật sư khi tham gia tư vấn, giải quyết các tranh chấp lao động và những vấn đề cần lưu ý” được tổ chức bởi Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh 2019 : http://daotaoluatsu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=381:thong-bao-moi-tham-du-khoa-boi-duong-chuyen-mon-nghiep-vu-luat-su-to-chuc-tai-tp-ho-chi-minh-ngay-2552019&catid=111:lich-hoc&Itemid=688

3. Chuyên đề “Các quy định của Bộ Luật Lao động về Hợp đồng lao động – Kỷ luật lao động – lao động nước ngoài tại Việt Nam và thực tiễn áp dụng. Kỹ năng tư vấn và giải quyết các vấn đề lao động trong nội bộ doanh nghiệp” được tổ chức bởi Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam phối hợp với Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh 2018.

Luật sư Lạc Duy là tác giải và đồng tác giả của các ấn phẩm:

  • Giáo trình Học Viện Tư Pháp: “Kỹ năng tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp ngoài tòa án của luật sư” năm 2019
  • Transnational Litigation Guide” / Vietnam chapter – Chapter 23 of  2018 was puslished by he Center for International Legal Studies – CILS/the Center – is a non-profit law research, training, and teaching institute, established and operating as a public interest society under Austrian law.
  • Transnational Litigation Guide” / Vietnam chapter – Chapter 23 of 2017 was puslished by he Center for International Legal Studies – CILS/the Center – is a non-profit law research, training, and teaching institute, established and operating as a public interest society under Austrian law.