Luật Sư Lạc Duy

Tranh Chấp Thừa Kế, Di Chúc

tranh-chap-thua-ke-di-chuc

Đây là loại tranh chấp dân sự khá phổ biến với bị đơn hay nguyên đơn thường là cá nhân và được giải quyết chủ yếu tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam. Luật sư Lạc Duy vốn có nhiều kinh nghiệm thực tiễn khi làm việc với các Tòa án cùng với sự am hiểu sâu rộng về quy định pháp luật về thừa kế đã hỗ trợ thành công cho rất nhiều khách hàng trong hàng loạt các tranh chấp dân sự trong nước và có yếu tố nước ngoài. Các tranh chấp về thừa kế mà Luật sư Lạc Duy thường xuyên tham gia tư vấn và hỗ trợ giải quyết gồm:

  • Yêu cầu tuyên bố di chúc vô hiệu
  • Tranh chấp chia thừa kế đối với bất động sản
  • Tranh chấp chia thừa kế đối với động sản

Trường hợp cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về vấn đề Tranh chấp thừa kế, di chúc, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Luật sư Lạc Duy qua số +84 917 275 572 hoặc email tới địa chỉ info@luatsulacduy.com