Luật Sư Lạc Duy

Tranh Chấp Về Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng

tranh-chap-boi-thuong-thiet-hai-hop-dong

Đây là một loại tranh chấp dân sự đặc thù, phát sinh ngoài hay không xuất phát từ bất kỳ thỏa thuận của các đương sự trong tranh chấp. Pháp luật nội dung chủ yếu điều chỉnh tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là Chương XX – Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, của Bộ Luật dân sự năm 2015 và pháp luật chuyên ngành của từng vụ việc cụ thể để xác định hành vi vi phạm của bị đơn. Là một luật sư chuyên về tranh tụng, Luật sư Lạc Duy đã tham gia tư vấn và hỗ trợ rất nhiều khách hàng đối với loại tranh chấp này một cách hiệu quả.

Trường hợp cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ bạn về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Luật sư Lạc Duy qua số +84 917 275 572  hoặc  info@luatsulacduy.com