Luật Sư Lạc Duy

Tranh Chấp Tàu Biển

tranh-chap-tau-bien

Đây là loại tranh chấp đặc thù được điều chỉnh bởi quy phạm pháp luật chuyên ngành về luật hàng hải, pháp lệnh bắt giữa tàu biển và hiệp ước, công ước quốc tế và các quy phạm pháp luật có liên quan khác. Các loại tranh chấp tàu biển phổ biến gồm:

  • Tranh chấp liên quan đến bắt giữ, giải phóng tàu biển
  • Tranh chấp vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển
  • Tranh chấp hợp đồng thuê tàu, đóng tàu

Trường hợp cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về vấn đề Tranh chấp Tàu biển, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Luật sư Lạc Duy qua số +84 917 275 572 hoặc email tới địa chỉ info@luatsulacduy.com.