Luật Sư Lạc Duy

Tranh Chấp Công Ty

tranh-chap-cong-ty

Tranh chấp công ty được xếp vào loại tranh chấp kinh doanh thương mại theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành và được điều chỉnh bởi pháp luật chuyên ngành là Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.  Luật sư Lạc Duy có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và am hiểu cặn kẽ những quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này. Đồng thời, Luật sư còn tham gia giảng dạy bộ môn Tranh chấp Công ty tại Học viện Tư Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh cho các lớp đào tạo luật sư. Các loại tranh chấp công ty nổi bật mà Luật sư Lạc Duy tham gia hỗ trợ cho khách hàng bao gồm:

  • Tranh chấp về trách nhiệm người quản lý công ty liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành tại công ty.
  • Tranh chấp giữa các thành viên công ty với nhau và giữa công ty với các thành viên công ty liên quan đến việc phân chia lợi chia nhuận, chức vụ và các quyền, nghĩa vụ khác.
  • Vụ việc dân sự yêu cầu hủy quyết định, nghị quyết của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.
  • Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng vốn, mua bán phần vốn góp, cổ phần trong công ty TNHH và công ty cổ phần.

Trường hợp cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về vấn đề Tranh chấp Công ty, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Luật sư Lạc Duy qua số +84 917 275 572 hoặc email tới địa chỉ info@luatsulacduy.com.